Palvelut

Oikomishoidon palvelut

Lapset
Ensimmäinen purennan kontrolli olisi hyvä tehdä 6-7-vuotiaana, jolloin selvitetään maitohampaiden vaihdunnan aikataulu pysyviin hampaisiin sekä tehdään leukojen kasvun alustava tarkistus. Tässä vaiheessa korjataan yleensä poskihampaiden ristipurennat, alkava yläleuan pienikasvuisuus sekä selkeät ongelmat puremisessa. Oikomishoidolla voidaan vaikuttaa myös ääntämisongelmiin sekä suuhengitykseen.
Lapsena tehdyllä oikomishoidolla voi olla mahdollista korjata edellä mainitut ongelmat siten, ettei myöhempää oikomishoitoa tarvita välttämättä lainkaan.

Nuoret
Yleisimmin oikomishoito tehdään 10-16-vuotiaana, jolloin se on kasvun myötävaikutuksella nopeinta ja tehokkainta. Tavallisimmat purentavirheet tässä iässä ovat erityyppiset hampaiston ahtaudet ja alaleuan pienikasvuisuus. Hoito voidaan toteuttaa joko kiintein tai irrotettavin oikomiskojein tai näiden yhdistelmällä. Osalla nuorista hoidossa voidaan käyttää hampaiden sisäpinnalle kiinnitettäviä oikomiskojeita, jolloin hoito on ulospäin näkymätöntä.

Aikuiset
Aikuisten oikomishoitoa tehdään nykyisin enemmän kuin aikaisemmin. Hoidon syynä voi olla pelkkä esteettinen ongelma, mutta usein mukana on myös purentaongelmia. Yleisin hoitokeino on kiinteä oikomiskoje.
Kiinteitä kojeita on useita erilaisia malleja, joista tapauskohtaisesti valitaan paras ja toimivin vaihtoehto.

Kiinteät oikomiskojeet
Hampaan ulkopinnalle kiinnitettävät oikomiskojeet voivat olla metallinvärisiä tai hampaanvärisiä/kirkkaita, jolloin ne eivät näy niin selkeästi.

Näkymättömät kiinteät oikomiskojeet
Hampaan sisäpinnalle kiinnitettävät oikomiskojeet eivät näy ulospäin lainkaan ja ovat näinollen esteettisimmät. Kojeet valmistetaan hammaslaboratoriossa Saksassa vastaanottokäynnillä tehtyjen hammasmuottien mukaan jokaiselle potilaalle yksilöllisesti.

Incognito oikomiskojeet

Irrotettavat oikomiskojeet
Näitä kojeita käytetään leukojen ja hammaskaarten kasvun ohjaamiseen lapsilla ja nuorilla.

Ylläpitokojeet
Hoitotuloksen ylläpitämiseksi etuhampaiden sisäpinnoille kiinnitetään tukilankoja ja/tai tilanne voidaan stabiloida irrotettavalla kojeella ns. retentiolevyllä. Ylläpitohoito on erittäin tärkeä osa hoitoa. Ilman ylläpitohoitoa hampaat ”vaeltavat” vähitellen alkuperäisille paikoilleen.